Wat doet de Sport- & Kaartencommisie?

Wat doet de Sport- & Kaartencommisie?

De Sport- en Kaartencommissie coördineert en oefent toezicht uit op het beheer, de aanmaak en de kwaliteit van wedstrijdkaarten binnen V.V.O. en zorgt voor de registratie en de coördinatie met de BVOS Kaartencommissie . Een verantwoordelijke van de V.V.O.-Kaartencommissie houdt het kaartenkadaster bij van alle gerealiseerde kaarten en van de documentatie van nog te tekenen kaarten van alle V.V.O. clubs.