Wat is een oriëntatiekaart?

Wat is een oriëntatiekaart?

Een oriëntatiekaart is een kaart die gebruikt wordt bij het oriëntatielopen. Overal ter wereld vind je dezelfde symboliek terug. Dit is te danken aan de "Internationale Oriëntatie Federatie" die zorgt voor de reglementering van de oriëntatiesport. Een kaart is een vertikale projectie van het terrein. Je kan dit het best zien aan de hand van een luchtfoto. Het grote verschil tussen een oriëntatiekaart en andere kaarten is de graad van detaillering. Waar de meeste andere kaarten zich beperken tot de grote merkpunten op het terrein zoals wegen, gebouwen, waterlopen gaan oriëntatiekaarten veel verder. Vermits het juist de bedoeling is wegen en paden te verlaten worden ook alle details opgenomen die de loper kunnen helpen. Ook het reliëf wordt veel beter uitgewerkt.

Bij oriëntatiekaarten staat de doorloopbaarheid van het terrein centraal. Het grootste verschil met andere topografische kaarten is dat de basiskleur wit is en dat staat voor een goed doorloopbaar bos. Dit is bewust zo gekozen opdat men zoveel mogelijk details zou kunnen tekenen in het bos.