Ledeninfo

Vanaf 1/1/2019 zullen er geen 5-beurtenkaarten meer verkocht worden. 5-beurtenkaarten uitgereikt in 2018 zijn nog geldig voor een deel van 2019 en kunnen opgebruikt worden.

Een nieuweling die zich aan de inschrijftafel meldt voor deelname aan een regionale of een kampioenschap heeft twee opties:

1. hij/zij neemt een daginschrijving (= enkelvoudige inschrijving) en betaalt hiervoor € 6 (-18j) of € 10 (+18j), inclusief het gebruik van een emit/SI

2. als de nieuweling onmiddellijk ingaat op het aanbod van het voordelig lidmaatschap voor 2019, betaalt hij/zij voor zijn/haar eerste, maar ook volgende deelnames slechts € 4 (-18j) of € 6 (+18j) en is het gebruik van een emit de eerste keer gratis.

In beide gevallen wordt er een inschrijvingsformulier/aanlsuitingsformulier ingevuld en wordt de gekozen optie aangeduid (zie verder).

Indien iemand uitsluitend een daginschrijving neemt (= enkelvoudige deelname) moet hij/zij elke wedstrijd opnieuw een nieuw formulier invullen.

Studenten +18j (hogescholen of universiteiten) die als niet-lid een daginschrijving nemen betalen voor hun deelname € 6 (i.p.v. € 10).

Voor deelname aan meer recreatieve orienteering-series, cp-wandelingen, urban/forest-runs en O-trainingen gelden andere tarieven.

Aansluitingsformulier

Het aansluitingsformulier voor nieuwe leden.

Update gegevens lidmaatschap

Om de gegevens in onze databank up to date te houden dien je het formulier Update gegevens lidmaatschap in te dienen. Zeker wanneer je een nieuw e-cardnummer geef je dit best zo snel mogelijk door zodat je de volgende keer op het wedstrijdsecretariaat niet voor verassingen staat.

Deelnameprijs oriëntatie-evenementen

Onderstaande prijzen zijn van toepassing voor regionale en nationale oriëntatie-evenementen en indien de deelnemer lid is van een club.

  -18 jaar +18 jaar
Leden € 4,00 € 6,00
Fiets-O € 5,00 € 7,00

TARIEVEN 2019 overzicht

Ongevalsaangifte

Download en print het formulier voor ongevalsaangifte en vul vervolgens pagina 1 & 2 van dit formulier zelf in.
Pagina 3 moet je laten invullen door de behandelende arts.
Je kan dit formulier ook bekomen op het wedstrijdsecretariaat van één van onze evenementen.
Bezorg het ingevulde formulier binnen de 7 werkdagen aan het VVO-secretariaat per post of ingescand per e-mail.

Terugbetaling medische onkosten.

Polis lichamelijke ongevallen Algemene voorwaarden

Polis lichamelijke ongevallen Bijzondere voorwaarden

E-card

Aankopen

Voor het aankopen van een nieuwe e-card vraag je naar meer info op het wedstrijdsecretariaat op één van onze evenementen of aan je clubbestuur.

Defect

Indien je e-card defect is contacteer je het bestuur van je club.
Voor aan op de e-card staat niet alleen het e-cardnummer, maar ook de week van productie. Bijvoorbeeld 183652 0313, wat wil zeggen dat deze e-card geproduceerd is in de 3de week van 2013. Aan de hand van deze indicatie kan je de garantie bepalen:  

(De garantieperiode - van vijf jaar - start zes maanden na de productie datum)

  • 1 tot 2 jaar oud: 100% korting op nieuwe e-card
  • 2 tot 3 jaar oud: 60% korting op nieuwe e-card
  • 3 tot 4 jaar oud: 40% korting op nieuwe e-card
  • 4 tot 5 jaar oud: 20% korting op nieuwe e-card

De transport- en bankkosten worden wel in rekening gebracht.

Vrijwilligers

Onkosten kan je binnen brengen bij VVO, gebruik hiervoor het onkostenformulier 2018
Indien gewenst kunnen we je het ook in Excel bezorgen - stuur hiervoor een mailtje naar info@orientatie.org.

Bijkomende info over onkostenvergoedingen en kilometervergoedingen

Beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer