IOF-advisors foot orienteering

woensdag, 27 september, 2017 - 09:18
Bijscholing

IOF organiseert in Milaan op 16 en 17 december 2017 een vormingssessie voor IOF-advisors foot orienteering (zie bijlage)
In het kader van strategische doelstelling 4 van het beleidsplan, zou ik willen voorstellen om vanuit elke club één kandidaat te kiezen die we naar deze opleiding afvaardigen en de deelnamekosten (€ 80), het verblijf (€ 30) en de reiskosten (€ 100 à € 150)  gedeeltelijk (of geheel) ten laste van VVO te nemen. 

http://orienteering.org/foot-orienteering/event-advising/clinics/

Voor VVO en haar aangesloten clubs wordt het in de toekomst immers belangrijk om voldoende en gekwalificeerde controleurs/juryleden/IOF-advisors onder haar leden te hebben, hetgeen bijdraagt tot meer kwalitatieve wedstrijden.
Als we een idee hebben van het aantal geïnteresseerden vraag ik aan de RvB van VVO in welke mate ze wil en kan tussen komen in de onkosten (in de begroting 2017 werd hiervoor budget voorzien).
De kandidaten moeten wel over enige internationale ervaring beschikken. (zie deelnemingsvorwaarden).
Gelieve eventuele kandidaten via de S&K-commissie door te geven aub.

Bedankt.  Peter