"Orienteering Vlaanderen" krijgt stilaan vorm en voorzichtig positief onthaald

donderdag, 5 juli, 2018 - 23:25
Algemeen nieuws

Woensdagavond, 4 juli, verscheen de jonge vernieuwde VVO-bestuursploeg o.l.v. voorzitter Joost Talloen voor het eerst op een speciale Bijzondere Algemene Vergadering voor de afgevaardigden van de aangesloten clubs. Op de dagorde stonden niet dadelijk reglementswijzigingen en/of goedkeuring van tariefaanpassingen. Wel was het de bedoeling om toelichting te geven bij een aantal voorstellen om deze een eerste maal af te toetsen naar haalbaarheid en gedragenheid. Ondervoorzitter Koen Wilssens had het onder andere over:

  • V.V.O zou nieuwe naam krijgen, nl. Orienteering Vlaanderen;
  • secretariaat werd afgeslankt en wordt gereorganiseerd met het oog op meer efficiëntie;
  • voorstel tot afdrachtverhoging, maar met printkost inbegrepen;
  • taaklast voor vast personeel proberen te verminderen bij bvb. Sylvester5, Allerheiligenstage,...;
  • inzetten op recreanten ifv het veilig stellen van de vereiste ledenaantallen met orienteering series (trainingen), grotere events van het kaliber Ieper City Run en Checkpointwandelingen (wandel-O's);
  • voorstel tot uitwisselen van kaarten onder aangesloten clubs voor recreatieve doeleinden;
  • vereenvoudiging van de inschrijvingsmodaliteiten en aanpassing van deelnamegelden;
  • herzien van samenstelling en werking van commissies en werkgroepen;
  • bekijken welke stappen moeten we ondernemen om de vorming van extra nieuwe clubs stimuleren;

De meeste van de voorstellen werden door de aanwezigen positief onthaald, andere vereisen nog meer concrete uitwerking alsook een terugkoppeling naar de clubbestuurders. De BAV gaf de nieuwe ploeg een voorzichtig positief rapport, met de vraag om tegen de BAV van november, de voorstellen nog concreter te maken, met inbegrip van een prognose inzake budgettering. Dan zou er over een aantal items een stemming volgen, waarbij de voorstellen vervolgens in de loop van 2019 zouden ingevoerd kunnen worden.
Het is/was immers nog enkele dagen bang afwachten welk financieel rapport de Vlaamse overheid VVO over het jaar 2017 zou geven. Dit eerste jaar van enveloppensubsidiëring is immers mede aanleiding van de grondige koersevaluatie.
Secretaris Bert Mariën, alsook penningmeester Steven Tiesters zijn vastberaden om met de rest van de nieuwe bestuursploeg het roer definitief om te gooien richting een moderne en efficiënte sportfederatie.

VVO wenst ieder van jullie een fijne zomervakantie toe en uiteraard veel prettige en succesvolle sportprestaties.