Oriëntatietermen

  A

 • Aanvalspunt

  Naarmate de moeilijkheidsgraad van de omlopen toeneemt zullen de posten verder van lijnmerkpunten en grote merkpunten verwijderd staan. Om deze posten te vinden moet je proberen een duidelijk herkenningspunt te zoeken op de kaart. Dit laatste duidelijke herkenningspunt vóór de post wordt het aanvalspunt genoemd.

  D

 • Regionale dagwedstrijden

  Regionale dagwedstrijden starten tussen 10.00 en 12.00 uur, met een minimale interval van 1 minuut. De controles + tijdsopnames worden gesloten om 13.30u. De S&K-commissie kan hierop een uitzondering toestaan.

  E

 • EMIT

  Het EMIT-systeem is een systeem om de tijd van de lopers te registreren. De E-card is een individuele controlekaart verbonden aan één persoon en met een uniek identificatienummer. Elke deelnemer aan een oriëntatiewedstrijd loopt met zijn/haar eigen E-card.

 • Estafette

  Een estafette is een loop waarbij teams met verschillende deelnemers individueel een omloop lopen. Het resultaat is gebaseerd op de totale tijd van het team. Estafettes hebben meestal een massastart in plaats van om de paar minuten. Om te voorkomen dat de deelnemers elkaar volgen zijn er parallelle routes (vertakkingen). Lopers die tegelijk lopen hebben verschillende posten, maar elk team heeft uiteindelijk hetzelfde gelopen.

  H

 • Hoogtelijn

  Een hoogtelijn is een ingebeelde lijn die alle punten die op gelijke hoogte liggen, verbindt. Op de IOF-kaart worden ze weergegeven in bruine lijntjes.

  L

 • Lintjesloop

  Bij een lintjesloop lopen de deelnemers een korte omloop waarbij er lintjes langs de hele route hangen. Deze omloop wordt meestal gedaan voor jonge kinderen, alleen of met een begeleider.

  S

 • Schaduwlopen

  Als je graag wil bijleren kan je vragen aan een ervaren loper om je te volgen, te schaduwen, tijdens je omloop en je raad te geven tijdens en/of na het lopen. Op deze manier ziet een ervaren loper je bezig, hoe jij je kaart houdt, je kompas, je wegkeuzes, hoeveel je stil staat, je postenwerk, enz. Dit kan je helpen een mogelijke tekortkoming, die je zelf mogelijk nog niet ontdekte, aan het licht te brengen en je een beter inzicht te geven in het hoe en waarom van je fouten.

 • Schots systeem

  Het Schots systeem is een klassement waarbij de punten worden berekend door de winnaarstijd te delen door de looptijd, en dit quotiënt te vermenigvuldigen met 1000. Afronding gebeurt naar boven. De winnaar behaalt dus 1000 punten.

  Diegenen die een langere omloop lopen worden wel in hun eigen leeftijdscategorie geklasseerd. Diegenen die een kortere omloop kiezen bekomen 300 punten, wat overeenkomt met driemaal de winnaartijd. Gedeclasseerde en opgevers krijgen 0 punten. Deelnemers in bijzondere omlopen (“speciallekes”) krijgen 300 punten. Deelnemers aan de Oro-Hydro omlopen tijdens de Herfstwisselbeker krijgen normale punten; deelnemers die deze omlopen op een IOF-kaart lopen krijgen 300 punten.

  Een algemeen klassement wordt opgemaakt door optelling van de beste resultaten in maximaal drie vierde van de ingerichte wedstrijden, afgerond naar boven.

 • Scoreloop

  Een scoreloop is een orieëntatieloop waarbij de deelnemers zoveel mogelijk posten bezoeken als mogelijk binnen een van tevoren vastgestelde tijdslimiet. De controlepunten hebben meestal een verschillende waarde, afhangend van moeilijkheid en locatie ten op zichte van het start en finishpunt. Ook is er een puntenaftrek voor elke minuut dat een deelnemer te lang onderweg is. De deelnemer met de meeste punten is de winnaar.

 • Sport- en kaartencommissie

  De Sport- en Kaartencommissie coördineert en oefent toezicht uit op het beheer, de aanmaak en de kwaliteit van wedstrijdkaarten binnen V.V.O. en zorgt voor de registratie en de coördinatie met de BVOS Kaartencommissie . Een verantwoordelijke van de V.V.O.-Kaartencommissie houdt het kaartenkadaster bij van alle gerealiseerde kaarten en van de documentatie van nog te tekenen kaarten van alle V.V.O. clubs.

  T

 • Trailoriëntatie

  Trailoriëntatie is een oriëntatie vorm die geschikt is voor invalide deelnemers waar het gaat om de juistheid en niet om de tijd. De deelnemers moeten bij een controlepunt bepalen welke van de verschillende posten degene is die op kaart staat aangegeven. De route is meestal verhard waardoor deze ook geschikt is voor mensen in een rolstoel. Kaarten zijn meestal in een schaal 1:5000.

  V

 • V.V.O. nummer

  Elk lid krijgt van het secretariaat van V.V.O. een uniek borstnummer bestaande uit 4 cijfers. Dit nummer is als een identiteitscontrole voor elke loper. De leden van V.V.O. zijn verplicht dit borstnummer bij elke wedstrijd te dragen.