Kaarten drukken

 1. Iedere club is verplicht de wedstrijdkaarten die op de VVO-kalender staan op de printer van VVO te drukken tenzij anders beslist door de RVB.
 2. Bij aanvang wordt de tellerstand gecontroleerd zowel voor kleur- als voor zwart/wit afdrukken, na het drukken noteert de drukker de teller opnieuw.
 3. De club kan ofwel de kaarten zelf komen printen (wat de voorkeur geniet) ofwel dit door het personeel laten doen.
  Om alles vlot te laten verlopen, moet in beide gevallen een tijdsframe van minstens 2 weken in acht genomen te worden om een afspraak te maken met STCR zodoende we zeker kunnen garanderen dat de kaarten tijdig klaar zijn.
  • Zelfdruk: dag en uur reserveren waarop men komt printen.
  • ​Drukwerk door personeel: datum aanleveren files en afleveren kaarten afspreken met STCR.
 4. Als de files te laat zijn aangeleverd en een personeelslid is niet meer in staat de kaarten te drukken, zal de aanvrager telefonisch worden ingelicht. We verwijzen door naar de sectie 'verduidelijkingen' voor bijkomende toelichting.
 5. Aangeleverde files moeten drukklaar zijn.
 6. Gedrukte kaarten kunnen worden opgehaald op het VVO-secretariaat of worden opgestuurd met verrekening van de verzendingskosten.
 7. Timing van drukwerk voor wedstrijdkaarten in juli en augustus moet voor 30 juni met de STCR worden afgesproken.
 8. De clubs ontvangen maandelijks een factuur voor de gedrukte kaarten.
 9. Wedstrijdkaarten die elders gedrukt worden zullen a.d.h.v. de uitslag toch gefactureerd worden.
 10. Proefafdrukken worden eveneens aangerekend aan de clubs.

Verduidelijking

Wij vragen om min. 2 weken voor de wedstrijd af te spreken met de STCR wanneer de kaarten kunnen worden gedrukt en geleverd. Niet iedereen bij VVO is volledig vertrouwd met de correcte software en printinstellingen om kaarten correct te kunnen drukken. Het maken van een afspraak verzekert u ervan dat 'de juiste expertise' op kantoor aanwezig is.

Wij (STCR’s) hebben buiten het drukken van de kaarten nog heel wat andere zaken op onze agenda staan en moeten het drukken in onze agenda kunnen inlassen.

 • Wij zijn regelmatig op verplaatsing, waardoor het niet mogelijk is om op die dagen kaarten te drukken. Hiermee moet dus ook rekening worden gehouden.
 • De kaarten moeten soms opgestuurd worden, hiervoor moeten ze ook tijdig kunnen gedrukt worden.
 • Het gebeurt regelmatig dat de files niet in orde zijn om te printen. Als de files op tijd aangeleverd worden hebben wij nog tijd om dit te communiceren met de aanvrager en dan kan hij nog het nodige doen om tijdig correcte files aan te leveren. Aanpassingen maken aan de kaarten blijft uiteraard de verantwoordelijkheid van de clubs.
 • Uiteraard zijn er ook afwezigheden door opnemen van verlof, recupe, ziekteverlof,... daarom is tijdig afspreken belangrijk, dan kunnen wij een oplossing voor het drukken zoeken in deze periodes.
   

Waarom een afspraak maken?

 • Om te zien of de printer vrij is op dag en uur dat de persoon die komt drukken het wilt.
 • Om te vermijden dat ze hier met verschillende personen gelijk aankomen om te drukken en moeten wachten.

Consulteer de agenda van het VVO printlokaal.
Stuur een mailtje of bel even (011/96 91 39) om een nieuwe afspraak in deze agenda vast te leggen.

 

De huisfilosofie is en blijft dat we er zijn om de oriëntatiesport te ondersteunen. We zullen jullie dus flexibel blijven ondersteunen. Daarom is een afspraak maken niet te interpreteren als een verplichting maar eerder om alles vlot en gestructureerd te organiseren. Wij zijn ook steeds bereid de mensen verder te helpen bij het drukken.