Terugbetaling onkosten

Gelieve hierbij enkele richtlijnen te vinden voor het opstellen van de Financiële Afrekening en het beheer van het toegekende budget.

  1. Na elke activiteit waar gelden komende van persoonlijke bijdragen, van VVO, of van een andere herkomst gebruikt werden, dient een afrekening opgesteld. Deze wordt zo snel mogelijk aan het VVO-secretariaat overhandigd.
  2. De Ploegencommissie bepaalt, in functie van de kostprijs, en rekening gehouden met de VVO-bijdrage, de Persoonlijke bijdrage.
  3. De deelnemers van een stage/wedstrijd worden hiervan op voorhand in kennis gesteld per brief. Kopie naar VVO-secretariaat.
  4. De trainers zorgen ervoor dat de persoonlijke bijdragen gestort zijn voor aanvang van de activiteit. ​Ze vragen ook zelf de nodige voorschotten aan het VVO-secretariaat.
  5. De Financiële Afrekening wordt opgesteld volgens het model in bijlage. De originele bewijsstukken worden bijgevoegd. Indien deze ontbreken of onleesbaar zijn wordt een verklaring op eer bijgevoegd.