Oproep beloftentrainer

donderdag, 8 november, 2012 - 15:27

De VVO-ploegencommissie is op zoek naar een beloftentrainer voor het seizoen 2013.Profiel:

  • Bereid zijn om veel te communiceren met de atleten om te polsen naar de interesses en motivatie en dit zowel op wedstrijden als via mail
  • Zich kunnen inleven in de leefwereld van de atleten, evenwicht houden tussen sport en school, maar toch voldoende eisen durven opleggen met het oog op deelname aan internationale wedstrijden
  • Regelmatige aanwezigheid op de vergaderingen van de ploegencommissie
  • Voldoende technische en praktische kennis hebben van trainingsmethodieken (opstellen van oefeningen/trainingen tijdens stages, kaartbespreking, …)
  • Diploma “initiator oriëntatielopen” is een pluspunt
  • Kennis hebben van Ocad
  • Voeling hebben met opstellen van een jaarprogramma en budgetten
  • Kennis van het Engels is een pluspunt (voor deelname EYOC)
  • Kennis van het Frans is een pluspunt voor communicatie met de Waalse federatie
  • Voldoende vrije tijd om als trainer mee te gaan naar stages en EYOC

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot 1 december via Nancy. Op de vergadering van 3 december zal de nieuwe beloftentrainer bekend gemaakt worden.