VVO

Sinds 1966 wordt de oriëntatiesport in België beoefend.
In 1987 werd het Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten v.z.w. opgericht.
Vandaag de dag telt deze organisatie ongeveer 1500 leden verdeeld over acht clubs wat verschillende vergaderingen en reglementeringen met zich meebrengt.
Ook promotie maken over deze sport naar de buitenwereld toe behoort tot één van de belangrijkste taken van de organisatie.

Samen met de Waalse collega FRSO wordt het VVO overkoepeld door ABSO-BVOS.